2020
Hva skjer i år? kommer snart.

___________________________________________________

2019
Kampen om Wøyengutta

Basert på sanne beretninger om livet på guttehjemmet på 50- tallet.

Urpremiere 15. august 2019 kl. 19.00

Kjøp billetter på http://www.baerumkulturhus.no

Tlf. 815 11 777

Vi selger også billetter ved inngangen.

Forestillingene spilles utendørs så kle deg etter værforholdene..

Vi spiller 8 forestillinger i autentiske omgivelser på Wøyen gård i Bærum fra 15. til 24. august 2019.

Wøyen guttehjem

Bærumsspillene setter i 2019 opp «Wøyen guttehjem» basert på sanne beretninger om livet på guttehjemmet på 50 tallet. Det er foretatt en rekke intervjuer av barnehjemsguttene fra den gang og man ønsker å belyse at til tross for at disse manglet tryggheten rundt en mor og en far, så var Wøyen ikke noe dårlig alternativ . Wøyen guttehjem opplevde i perioder skandaleprede oppslag i avisene, noe som blant annet skyldtes en intern maktkamp mellom to sterke menn. Alt dette blir belyst i forestillingen og det legges opp til at publikum selv gjør seg opp sin mening om hva som egentlig hendte på Wøyen. Å belyse medias fremstilling, og plikt til gravende rettvis journalistikk, er en viktig del av forestillingen. Fake news er et begrep vi ble godt kjent med i 2018. I teaterstykket får man se konsekvensen av en slik sak mange år tilbake i tid og hvordan det livet ut preget enkeltmennesket, samt en hel institusjons renome. Vi kan ikke finne at saken i sin helhet før er belyst.Vi anser saken som en viktig brikke i Wøyen guttehjems historie, og at saken fortjener publisitet. Temaet «fake news» har enorm overføringsverdi til dagens samfunn. At dette ikke er noe nytt fenomen, og hvor ødeleggende det er å bli hengt ut i media, vil forhåpentligvis få noen og enhver til å gjøre seg opp noen tanker om viktigheten av medias formidling.

Mellom glimt og scener fra Wøyens guttehjems virke og hverdag, følger vi flere av guttenes vonde skjebner og Johannes avdekker i helhet den gamle saken mellom bestyrer Hermanrud og pastor Severus.

Hvilken rett har man til å publisere en historie når man vet det kan få fatale konsekvenser? Hvem passer på deg når alle har dratt? Dette blir kampen om håp, trygghet og om Wøyengutta.

"Guttehjemmet August Hermann Francke og dr. Barnardo" ble startet i 1896 av pastor Egede Nissen, som var fungerende fengselslærer ved Oslo kretsfengsel. Han tok senere navnet Severus. Bakgrunnen for hans ønske om å stifte barnehjem, var at han i embets medfør ble opprørt over at barn helt ned i ti års alder måtte sone fengselsstraffer, og at mange husville familier ikke fant noen annen løsning ennå søke til arrestlokalene i fengselskjelleren om natten. Med navnevalget ønsket han å hedre sitt ungdomsideal, den tyske teologen og pedagogen A.H. Francke (1663-1727) som stiftet Waisenhuset i Halle. Dr. Barnardo ble tilføyd senere. Slik kom hans ønske om å kombinere Franckes kasernemodell og strenge religiøse oppdragelse sammen med den irske legen og filantropen Thomas John Barnardos familiemodell fram i navnet.

Wøyen guttehjem_1

De første norske barnehjem kom på 1600-tallet og ble kalt Waisenhus. Behovet for barnehjem omkring århundreskiftet 1900 knyttes i stor grad til industrialiseringen, mange arbeidssøkende, lav lønn, trange boforhold og sykdom og dødelighet særlig på grunn av tuberkulose. Dette førte til at mange barn mistet en eller begge foreldrene. Guttehjemmet August Hermann Francke startet opp i små lokaler i Oslo i 1896. I et samfunn med få sosiale sikkerhetsnett, var det stor interesse for veldedighetsarbeid, blant annet i form av pengeinnsamlinger. Utvidelsesplaner omkring 1915 skulle finansieres med innsamlede midler. Men på grunn av dyrtid ble planene skrinlagt. I stedet kjøpte institusjonen to gårdsbruk i Akershus. Dette var i tråd med Franckes ideologi om landlivets oppdragende effekt. Men guttehjemmet rakk ikke å flytte før Østre Wøyen gård i Bærum ble lagt ut for salg i 1917 og Vestre Wøyen i 1918.

https___www.baerum.kommune

Guttehjemmet flyttet til Wøyen i 1918. Her bodde det mellom 80 og100 gutter fordelt på 15 til 20 gutter i hver avdeling. Hver avdeling hadde en "mor" og et par assistenter som ble kalt "tanter". Enkelte plasseringer var gjort av vergeråd eller fattigstyret og kunne være utløst av omsorgssvikt i hjemmet, men hovedsakelig var det foreldrene selv som plasserte dem pga. personlige problemer. Guttene kom i førskolealder og ble på Wøyen i noen få måneder eller opp til 15 år. I tillegg til guttene bodde det mange voksne med familier i egne hus på gården med forskjellige oppgaver og roller. Før krigen var det 45 ansatte på Wøyen. Gården opplevdes som et samfunn for seg. Før 2. verdenskrig gikk guttene på Skui skole annenhver dag slik skoleloven for landsbygda foreskrev. Guttene fra Wøyen utgjorde omtrent halve elevflokken på Skui skole. De var snauklippet og alle hadde blå cordfløyelsbukser. De andre dagene arbeidet de på gården med gjeting, luking, fjøsarbeid og hagestell.