Om oss

BærumsSpillene er et semiproffesjonelt  teater som årlig setter opp teaterstykker basert på Bærums historie.

prod@baerumsspillene.no

Grasrot Plakat Liggende

asset_f_logo_lg